60 bliadhna de chòmhlan-ciùil Fergie

Am bliadhna tha Fergie Dòmhnallach a' comhrachadh 60 bliadhna bho stèidhich e còmhlan-ciùil dha fhèin.

Thairis air na bliadhnachan ràinig e mullach a' chlàir Albannaich le Loch Maree Islands.

Cha mhòr 50 bliadhna às dèidh sin bha e aig bàrr clàr iTunes leis an òran "The Shinty Referee."

Tha e an-dràsta ag obair air leabhar son ceòl pìobaireachd.

Chaidh Seonaidh MacCoinnich a chèilidh air Fergie ann am Mùideart.

Air fhoillseachadh