Clach-mhìle eile dha Fergie

Tha Fergie Dòmhnallach a' comharrachadh 60 bliadhna bho thòisich e air còmhlan-ciùil dha fhèin.

Thairis air na bliadhnachan tha e air mullach a' chlàir Albannaich a ruighinn le Loch Maree Islands (1966), agus air mullach clàr iTunes a ruighinn cha mhòr leth cheud bliadhna às dèidh sin leis an òran "The Shinty Referee."

Chaidh Seonaidh MacCoinnich a chèilidh air Fergie ann am Mùideart.