Fàilte air Ceitidh

Chaidh goireas ùr gus sgoilearan a chuideachadh le an cuid Gàidhlig a chur air bhog gu h-oifigeil Dimàirt.

Theid aig clann-sgoile "Ceitidh" a' chleachadh airson Gàidhlig ionnsachadh neo an cuideachadh ann an deuchainnean.

Tha beachd ann gun urrainn dhi a bhith cuideachail ann an dòighean eile cuideachd.

Air fhoillseachadh