Gearraidhean gan deasbad am Barraigh

Thàinig rabhadh bho cheannard Comhairle nan Eilean Siar gum bu chòir gach coimhearsnachd san sgìre a bhith mothachail mun bhuaidh a dh' fhaodadh gearraidhean an ùghdarrais a thoirt orra.

Bha Aonghas Caimbeul a' bruidhinn is coinneamh phoblach ann am Barraigh Dimàirt mu na gearraidhean a tha san amharc.

Nochd beachd am measg na bha an làthair nach toireadh na gearraidhean buaidh ro mhòr orra leis nach eil cuid de sheirbheisean ri fhaighinn ann am Barraigh.

Air fhoillseachadh