Dragh mu chùram an Uibhist a Tuath

Tha dragh ann an Uibhist a Tuath mu phlanaichean Comhairle nan Eilean Siar cur às do sheirbheis chùraim tron oidhche do sheann dhaoine.

Tha am moladh ann mar phàirt de na gearraidhean air a bheilear a' beachdachadh an-dràsta.

Nochd an dragh aig coinneimh ann an Uibhist a Tuath an-raoir - sgìre far a bheil an àireamh de sheann dhaoine a' sìor èirigh.

Air fhoillseachadh