Bliadhna thrang an RNLI

Rinn bàtaichean-teasairginn na h-Alba cobhair air còrr is 1000 duine ann an 2015, a rèir àireamhan a dh'fhoilsich an RNLI.

B'i bàta Mhalaig tè de na fheadhainn a bu trice a chaidh gu muir.

Cha robh bliadhna cho trang aig sgioba Mhalaig e ann an còig bliadhna deug.

Air fhoillseachadh