Màrtainn Dòmhnallach

Tha luaidh ga dhèanamh air an fhear-naidheachd 's an craoladair Màrtainn Dòmhnallach, a chaochail aig aois 78.

Tha mòran ga mheas mar an duine a stèidhich bunaitean obair-naidheachd Gàidhlig.

Bha e aithnichte agus measail aig Gàidheil air iomadh seòrsa prògram rèidio agus telebhisein.