Ullachadh airson fògarraich à Siria

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ullachadh gus fàilte a chur air dà theaghlach à Siria dha na h-Eileanan an Iar anns a' Ghiblean.

Tha iad air ag ràdh gun gabh iad ri barrachd theaghlaichean tro ùine, ach gun toir seo cothrom dhaibh dèanamh cinnteach gu bheil goireasan ceart aca deiseil son a h-uile cothrom a thoirt dha na teaghlaichean soirbheachadh.