Àrdachadh faraidhean aiseig a' Chorrain

Thèid faraidhean aiseig a' Chorrain suas 2%.

Chaidh an co-dhùnadh a ghabhail aig coinneamh de Chomataidh Seirbheisean Coimhearsnachd Comhairle na Gàidhealtachd.

Thèid sgrùdadh a dhèanamh a-nis air siostam tiocaidean ùra, agus rannsachadh air roghainnean son an àm ri teachd, nam measg drochaid air Caolas a' Chorrain.

Air fhoillseachadh