Gealltanas bho Loganair

Tha Comhairle nan Eilean Siar air fàilte a chur air gealltanas bho Loganair gun tig piseach air na seirbheisean aca dha na h-Eileanan an Iar.

Tha a' Chomhairle airson 's gum bi innleadair bhon chompanaidh stèidhichte ann an Steòrnabhagh.

Choinnich riochdairean na Comhairle ri stiùiriche-obrach Loganair Diluain.