Càineadh air aithisg pàrlamaid

Tha càineadh ga dhèanamh air aithisg bho Chomataidh Cultair Pàrlamaid na h-Alba air na tha an dàn dhan BhBC, 's gun guth ann air craoladh Gàidhlig.

Thathas ag iarradh barrachd smachd air a' BhBC ann an Alba fhèin.

Ged a tha iad ag iarraidh "farsaingeachd chultarail", cha tuirt iad dad mu chraoladh Gàidhlig.

Air fhoillseachadh