Gu leòr ri thighinn bho Runrig

Tha an ath-chuairt de chuirmean aig Runrig a' tòiseachadh Diciadain ann an Obar Dheathain.

Tha iad a' taisbeanadh an clàr ùr 'The Story', an clàr-stiùidio mu dheireadh a dh'fhoillsicheas iad.

Chan e seo deireadh Runrig ge-tà, 's coltas ann gu bheil ceòl gu leòr ri thighinn fhathast.