Feum air smachd air eòin-chreachaidh

Bu chòir smachd a chumail air àireamhan eun-creachaidh airson eòin eile a dhìon, a rèir aithisg bho Fhòram Mòintichean na h-Alba.

Rinn iad a' rannsachadh a mhair dà bhliadhna air eòin a tha a' neadachadh air an talamh, 's fhuair iad gun robh cuid dhuibh a' crìonadh.