Bann-leathann coimhearsnachd

Chaidh iomairt coimhearsnachd a chur air chois san Eilean Sgitheanach a tha ag amas air bann-leathann nas luaithe a sgaoileadh gu còrr is 2,000 dachaigh ann an ceann a tuath an eilein.

Tha an iomairt ga meas mar phròiseict bun-structair cho cudromach 's a bha san eilean bho chaidh an drochaid a thogail.

Bheir e a-steach sgìrean nach fhaigh cothrom air bann-leathann BT.

Air fhoillseachadh