Mì-thoileachas mu fhoghlam Gàidhlig an Glaschu

Tha pàrantan ann an Glaschu air sgrìobhadh gu Ministear na Gàidhlig is iad mì-thoilichte mu mar a chaidh àiteachan a dhùltadh do phàistean ann an sgoiltean Gàidhlig a' bhaile.

Chaidh innse do 17 teaghlaichean nach bi àite sna sgoiltean airson an cuid chloinne, seach gu bheil an t-iarrtas cho mòr.

Tha iad a-nis ag iarraidh air a' mhinistear plana seasmhach a chur air chois 'son foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig.

Tha Iain MacDiarmaid ag aithris.