Baile Raghnaill a' comharrachadh 50 bliadhna

Tha 50 bliadhna ann bho stèidhich Comann Rìoghail Dìon nan Eun tearmann nàdair ann am Baile Raghnaill an Uibhist a Tuath.

Ao-coltach ris na raointean eile aca, chan ann leis an RSPB a tha am fearann ann am Baile Raghnaill, a tha fo smachd chroitearan na sgìre.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.