Lùghdachadh air pròiseact an t-Sròim

Cho-dhùin comhairlichean air Ghàidhealtachd lùghdachadh a dhèanamh air a' phròiseact airson fuasgladh fhaighinn air trioblaidean seach-rathaid an t-Sròim air taobh siar Rois.

Chaidh aontachadh gun deadh an dà roghainn a tha fa chomhair an ùghdarais a bheagachadh 's dòchas ann gun cuidich sin a' Chomhairle le a bhith a' faighinn taic-ionmhais bho Riaghaltas na h-Alba - a th' air a bhith a' diùltadh airgead a chur mu choinneimh a' phròiseict.

Tha Eileen NicDhòmhnail ag aithris.