Eusbaig ùr dha Earra Ghàidheal 's nan Eilean

Chaidh easbaig ùr Earra Ghàidheal 's nan Eilean a choisrigeadh aig seirbhis anns an Òban a-raoir.

Rugadh Mgr Brian McGhee ann an Grianaig, agus se an aonamh easbaig deug sa sgìre.

Thuirt e cuideachd gu bheil e airson a' Ghàidhlig ionnsachadh.

Bha còrr agus seachd ceud duine an làthair aig an t-seirbhis sa bhaile, mar a tha Andreas Wolff a-nis ag aithris..

Air fhoillseachadh