Oidhche Mhòr FilmG

Tha Cuirm Mhòr FilmG seachad 'son bliadhna eile, le tè òg às Inbhir Nis air a' chùis a dhèanamh air na h-inbhich gus soirbheachadh mar a' chleasaiche as fheàrr.

Chaidh an fharpais airson fiolmaichean goirid a chraoladh beò air an eadar-lion 'son a' chiad uair.

Cha tèid na fiolmaichean a shealltainn air BBC Alba, ge-tà.

Air fhoillseachadh