Cabhag a dhìth a thaobh an fhearainn

Feumaidh coimhearsnachdan a tha a' beachdachadh air feuchainn ri sealbh fhaighinn air an fhearan gluasad gu sgiobalta.

'S e sin a thuirt Cathraiche Fearann Coimhearsnachd na h-Alba, Lorne MacLeòid.

Bha e a' bruidhinn is Ministear Ath-leasachaidh an Fhearain, Aileen NicLeòid air chuairt ann an Uibhist Diluain.

Air fhoillseachadh