Tursan sa Ghàidhlig aig lùchairt Holyrood

Thòisich lùchairt Holyrood an Dùn Èideann air tursan a thairgsinn tro mheadhan na Gàidhlig airson a' chiad uair.

Bidh iad cuideachd a' gabhail pairt ann an seachdain Ghàidhlig as na sgoiltean.

Ach ged a tha naoi cànain air na h-innealan-iùil aca, chan eil a' Ghaidhlig nam measg fhathast.

Dh'fhaodadh sin atharrachadh ge-tà ma tha iarrtas gu leòr ann.

Air fhoillseachadh