Tairgsean Aiseig a-staigh

Tha Caledonian Mac a' Bhriuthainn agus Serco air na tairgsean mu dheireadh aca airson cùmhnant nan aiseagan a chur a dh'ionnsaigh Riaghaltas na h-Alba.

Tòisichidh an cùmhnant ùr san Damhair am-bliadhna is mairidh e gu 2024.

Air fhoillseachadh