Saoghal ùr "Mòr-iomadachd"

Tha eòlaichean cànain ag ràdh gu bheil sinn a' dol a-steach do shaoghal ùr anns nach bi làmh an uachdair aig aon chànan ann an dùthaich mar a chleachd.

Tha facal ùr aca air a shon cuideachd - "Mòr-iomadachd" no "Super Diversity", agus chualas gu bheil sin ceangailte ri fèin-aithne dhaoine.

Nochd na beachdan aig Co-Labhairt Eadar-Nàiseanta nan Coimiseanairean Cànain ann an Èirinn.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris às a' cho-labhairt.

Air fhoillseachadh