Haidro tarraingeach na Hearadh

Cha bhi e na iongnadh, 's iongantach, gu bheil na Hearadh air aire dhaoine air feadh an t-saoghail.

Tha buidheann às a' Ghearmailt le ùidh shònraichte an-dràsta ge-tà, ann an Seileabost.

Tha na h-oileanaich bho Oilthigh Flensburg a' coimhead air sgeama haidro tha san amharc aig Urras an Taobh Siar an sin, 's an obair a' tòiseachadh an ath-mhìos.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.