Leòdhasaich eadar Beijing is Paris

Tha càraid à Leòdhas air dùbhlan mòr a chur romhpa fhèin.

Feuchaidh Anndra Twort agus Claudine Bloom ri siubhail còmhla ri mòran eile, railidh chàraichean cho ainmeil 's a th' ann - Beijing gu Paris.

Tha an càr a bhios iad a' cleachdadh 50 bliadhna de dh'aois.

Chaidh Eilidh NicLeòid ga fhaicinn nuair a fhuair sgoilearan Sgoil MhicNeacail cothrom sùil a thoirt oirre.

Air fhoillseachadh