Beachd air a' bhuidseat bho na h-Eileanan an Iar

Bha riochdairean Parlamaid son na h-Eileanan an Iar ag iarraidh air an t-seansalair, gun cìs a' chonnaidh àrdachadh sa bhuidseat.

Cha do rinn e sin, 'sa chìs air a reothadh airson an t-siathamh bliadhna sreath a chèile.

Dè seòrsa fàilte a tha sin agus a' chòrr dhe na dh'ainmich Seòras Osborne a' faighinn anns na h-Eileanan?

Tha Aonghas Domhnallach ag aithris.