BBC Naidheachdan

Buidheann thar phàrtaidh na Gàidhlig

Tha còir gum faigh pàrantan ann an Glaschu fios Dihaoine am faigh an cuid cloinne àite ann an sgoil Ghàidhlig sa bhaile an ath-bhliadhna.

Bha sin am measg na thàinig am bàrr aig coinneimh de bhuidhinn thar phàrtaidh na Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba Diardaoin.

Chaidh innse ron seo gur dòcha nach biodh àiteachan ann, a rèir 's càite a bheileas a' fuireach.