Là 'Sport Relief'

'S e Dihaoine là "Sport Relief", 's daoine air feadh Bhreatainn ri dùbhlain spòrs airson airgead a thogail.

Thèid a' mhòr-chuid dheth a chosg air pròiseactan ann am Breatainn.

Tha Ailean MacLeòid bhon sgioba spòrs againn, agus Derek 'Pluto' Moireach am measg na bhios a' feuchainn air dùbhlain.

Chaidh iad a chèilidh air buidhinn ann an Glaschu a bhios a' faighinn taic.

Air fhoillseachadh