Rodain nan Eileanan Mòra marbh

Thuirt luchd-glèidhteachais gu bheil iad an ìre mhath cinnteach gu bheil air cur às dhan a h-uile rodan dubh sna h-Eileanan Mòra.

Bha na beathaichean, nach eil dùthchasach dha na h-eileanan, nan cunnart dha na h-eòin mhara a tha a' neadachadh ann.

Tha an RSPB an dòchas le a bhith gan dèanamh nas sàbhailte, gun gabh barrachd eun a thàladh dha na h-eileanan.

Tha Eilidh NicLeòid ag aithris.

Air fhoillseachadh