BBC Naidheachdan

Naidheachdan 11:00m

Tha Rùnaire nan Stàitean Aonaichte, John Kerry, anns a' Bhruiseil an-diugh air turas oifigeil an dèidh na ceannairc anns an deach còrr is 30 duine a mharbhadh. Tha aithrisean ann gun robh dithis Aimeireaganach am measg na chaill am beatha. Chuir poilis anns a' Bhruiseil sianar an grèim an-raoir co-cheangailte ris na h-ionnsaighean anns a' bhaile Dimàirt.

Chuir poilis anns an Fhraing duine an grèim ann am Paris fo amharas gun robh e ag ullachadh ionnsaigh cheannairc. Thuirt na h-ùghdarrasan san Fhraing gun do chuir iad stad air plana a bha aig ìre adhartaich, ach nach eil dearbhadh sam bith aca air ceangal ris na h-ionnsaighean anns a' Bhruiseil Dimàirt, ged a tha iad a' rannsachadh a bheil ceangal aig an duine seo ris a' cheannairc ann am Paris bho chionn ceithir mìosan.

'S e cìsean as motha a thug buaidh air a' chiad deasbad telebhisein an-raoir eadar ceannardan poileataigeach na h-Alba ron taghadh anns a' Chèitean. Thuirt ceannard an SNP, Nicola Sturgeon, gum bu chòir ìre àrd aig 50sg san not a stèidheachadh airson cìs teachd a-steach. Ach chàin cuid de na ceannardan eile i, agus iad a' faighneachd carson nach do rinn i sin fhathast.

Tha poilis fhathast a' rannsachadh tubaiste càir san deach dithis òg a mharbhadh faisg air Inbhir Nis an-raoir. Chaidh nighean a bha 16 's gille a bha 18 a mharbhadh anns an tubaist faisg air Cùil Lodair. Chaidh dithis òg eile a dhroch ghoirteachadh agus tha iad anns an ospadal.

Dh'aontaich comhairlichean gum feum atharrachadh mòr a thoirt air Comhairle na Gàidhealtachd, agus air an dòigh sa bheil an t-ùghdarras a' toirt seachad sheirbheisean mar dhòigh air airgead a chùmhnadh. Chuala a' Chomhairle gum faodadh luchd-obrach an cosnadh a chall, pàirt de na seirbheisean a chur chun na roinne prìobhaidich, agus stad gu lèir do chuid de sheirbheisean eile.

Malaig - Loch Baghasdail

Seo a' chiad là den t-seòladh oifigeil air an t-seirbheis aiseig eadar Loch Baghasdail is Malaig. Dh'fhàg i Loch Baghasdail aig 07:00m an-diugh 's i a' dèanamh air Malaig. Ach 's ann às an Òban a bhios an MV Lord of the Isles a' tilleadh feasgar, ma leigeas an aimsir leatha, agus Cal Mac ag ràdh nach eil cidhe Mhalaig freagarrach ann an droch shìde.