Seusan trang turasachd air thoiseach

Le seusan trang na turasachd a' teannadh dlùth, tha iomadh gnìomachas san Eilean Sgitheanach a' dèanamh deiseil gus fàilte a chur air an tuilleadh luchd-tadhail.

Bha uair ann a bhiodh an sgìre air leth sàmhach taobh a-muigh mhìosan an t-Samhraidh, ach tha e coltach a-nise gu bheil gu lèor àitichean-fuirich is eile a' dol fad na bliadhna.

Chaidh am fear-naidheachd againn Calum MacIlleathain gus faicinn mar a tha diofar ghnìomhachasan a' deisealachadh 'son an t-seusain.