Cùis-lagha mun Ghaeilge ann an Èirinn a Tuath

Tha buidheann iomairt na Gaeilge an Èirinn, Conradh na Gaeilge, a' toirt Riaghaltas Èireann a Tuath gu lagh.

Tha iad a' fàgail orra nach eil iad a' coileanadh an dleastanais a thaobh muinntir na Gaeilge sa Cheann a Tuath.

Tha sin, tha iad ag ràdh, an aghaidh Aonta Chill Rìmhinn a rinneadh eadar nàiseantaich is dìlsich Èireann a Tuath.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.

Air fhoillseachadh