£4m a bharrachd aig Comhairle nan Eilean Siar

Tha Comhairle nan Eilean Siar air innse gun cosg iad £4m a bharrachd na bha dùil air pròiseactan calpa sna h-Eileanan san dà bhliadhna a tha romhainn.

Thèid an t-airgead a bharrachd ann am maoin-chalpa na Comhairle a chosg air rathaidean, foghlam, seirbheisean leabharlainn agus air pròiseactan dìon cladaich.

Tha an aithris seo aig Ruairidh Rothach.

Air fhoillseachadh