Comharrachadh nan Con

Ma bha sibh a' dèanamh tro shràidean Steòrnabhaigh Dimàirt, 's gabhail iongnaidh gu dè fo rian a bha a' fàgail na bha sin de choin anns an àite, uill, seo freagairt.

Bha Urras nan Con aig baile, a' toirt seachad meanbh-sgealban an asgaidh.

Feumaidh iad a bhith sa h-uile cù a-nis fo laghan ùra, 's tha an t-Urras air a bhith a' dol timcheall an àite gan tabhainn.

Tha Dòmhnall MacLaomainn ag aithris.