Lùghdachadh taic-airgid

Am faodadh lùghdachadh tighinn air an airgead a gheibh croitearan am-bliadhna airson an cuid chaorach?

Tha dragh ann gu bheil uimhir de dh'fhèill air an sgeama, 's gum faodadh gearradh den chairteal-chuid a bhith ann air an t-suim a gheibhear às.

Tha Caidreachas na Croitearachd air soillearachadh iarraidh bhon Riaghaltas.

Tha Eileen NicDhòmhnailll ag aithris.

Air fhoillseachadh