Sùil air: Glaschu

Tha Glaschu, mar a tha fhios againn, an teis-mheadhain poiliteags na h-Alba.

Bha uair a bha an sgìre gu tur Làbarach.

Ach, le bhòt nan Làbarach a' crìonadh, tha bhòt an SNP air a dhol am meud, 's tha cuideachd bhòtaichean san sgìre do phàrtaidhean eile - na Tòraidhean is na h-Uainich nam measg.

Air thoiseach air an taghadh, tha Iain MacDiarmaid toirt suil air baile Ghlaschu dhuinn.

Air fhoillseachadh