Iasgair fhathast a dhìth às dèidh tubaist

Tha aon iasgair fhathast a dhìth às dèidh dhan bhàt'-iasgaich aige dhol fodha faisg air Miùghlaidh air an deireadh sheachdain.

Bhàsaich dithis eile a bha air bòrd an Louisa còmhla ris ach fhuair aon fhear air snàmh gu tìr.

Tha sgrùdadh a-nis a' dol a dh' fheuchas ri dearbhadh fhaighinn air dè bu choireach ris an tubaist.