An Siostam Bhòtaidh

Tha nas lugha na ceithir seachdainnean ri dhol gus am fosgail na bogsaichean baileat airson taghadh Pàrlamaid na h-Alba.

Seo an còigeamh taghadh airson na Pàrlamaid bho chaidh a h-ath-stèidheachadh, 's mar as àbhaist bidh dà bhileig aig a h-uile neach bhòtaidh ri lìonadh, mar a tha am fear-naidheachd poileataigeach againn, Niall O'Gallagher, a' mìneachadh.