Sùil air: Gallaibh

Thairis air an ath-chola-deug tha sinn an dùil tadhal air grùnn sgìrean agus bailtean air a' Ghàidhealtachd feuch dè tha daoine a' sùileachadh bhon taghadh.

Oidhche Chiadain bha sinn ag aithris à sgìre Ghallaibh far a bheil aire air leithid àiteachais agus rathaidean.

Tha barrachd na taghadh na h-Alba fan comhair ge-tà, mar a tha Iain Mac IllEathain ag aithris.

Air fhoillseachadh