Sùil air: Sgìre Ghallaibh

Anns na seachdainnean ron taghadh tha sinn an dùil tadhal air grùnn sgìrean agus bailtean air a' Ghàidhealtachd feuch dè tha daoine a' sùileachadh bhon taghadh.

Anns an aithris seo, cluinnidh sinn à Sgìre Ghallaibh far a bheil aire air a leithid àiteachais agus rathaidean.

Tha barrachd na taghadh na h-Alba fan comhair ge-tà, mar a tha Iain Mac IllEathain ag aithris.