Agallamh: Na Lib Deamaich

An t-seachdainn seo , tha sinn a' dol a thoirt sùil air carson a tha na diofar phàrtaidhean a' smaoineachadh gur iadsan as fheàrr a fhreagradh air muinntir na Gàidhealtachd 's nan Eilean.

Ciamar a tha am feallsanachd aca a' freagairt air sgìrean a' chinn a tuath.

Tha Dòmhnall Moireasdan a' tòiseachadh leis na Lib Deamaich.

Air fhoillseachadh