Pròiseact ainmean àite Shìldeig is Thoirbheartan

Bha ainmean aig na Gàidheal riamh airson iomadach tom, creag agus camas, nach deach a chlàradh a-riamh.

Ach tha pròiseact a thòisich muinntir Shìldeig agus Thoirbheartan, air na ceudan ainmean àite mun cuairt air Loch Thoirbheartan a chruinneachadh còmhla, agus a' chlàradh mus tèid an call.

Le tuilleadh, seo Calum MacIllEathain.