Ceistean mu sheibheisean slàinte

Tha sinn a' tadhal air an Eilean Sgitheanach, far a bheil na tha fainear do sheirbheisean slàinte air a bhith na chuspair gu math cudthromach, agus connspaideach am measg an t-sluaigh.

Tha Calum MacIlleathain a' toirt sùil air na dùbhlain a tha mu choinneamh na sgìre agus na tha muinntir an eilein a' sireadh bhon ath Riaghaltas a-thaobh slàinte.

Air fhoillseachadh