Agallamh: Na Tòraidhean

Tha sinn a' toirt sùil air carson a tha na diofar phàrtaidhean a' smaoineachadh gur iadsan as fheàrr a fhreagradh air muinntir na Gàidhealtachd 's nan Eilean.

Ciamar a tha am feallsanachd aca a' freagairt air sgìrean a' chinn a tuath?

Tha Dòmhnall Moireasdan a' ceasnachadh nan Tòraidhean.