Òigridh a' bhotadh

Airson a' chiad uair a-riamh, bidh daoine a' bhòtadh ann an taghadh Pharlamaid na h-Alba, nach aithne saoghal gun Phàrlamaid ann an Alba.

Bha cothrom aig daoine a tha 16 agus 17 bhòtadh anns an referendum agus ghabh moran dhiubh e ach seo a' chiad cothrom aca bhòtadh ann an taghadh Albannach.

Air fhoillseachadh