Manifesto nan Tòraidhean

Tha am pàrtaidh tòraidheachd ann an Alba air a' manifesto aca fhoillseachadh ann an Glaschu agus iad a' gealltain strì nas treasa a dheànamh mar dhùbhlanaich an aghaidh an ath riaghaltas Albannaich.

Rinn ceannard a' phàrtaidh Ruth Davidson càineadh làidir air clàr nan làbarach mar a' phrìomh phàrtaidh dùbhlanach anns an uine mu dhèireadh agus thuirt i nach do shoiribhich leotha gu `ire sam bith smachd a chumail air an SNP.