Agallamh: Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Tha sinn a' toirt sùil air carson a tha na diofar phàrtaidhean a' smaoineachadh gur iadsan as fheàrr a fhreagradh air muinntir na Gàidhealtachd 's nan Eilean.

Tha Dòmhnall Moireasdan a' cuir na ceist sin -- air Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Air fhoillseachadh