Rannsachadh Ipsos Mori

Chun a seo, 's e cìsean 's dòcha am priomh bonn deasbaid a tha air a bhith an iomart an taghaidh.

Tha rannsachadh a chàidh a dhèanamh don BhBC le Ipsos Mori ag ràdh gu bheil taic ann an ìre as àirde àrdachadh, ach mòran cuideachd airson a chumail mar a tha iad.

Mhìnich am fear-naidheachd phoileataigeach againn, Mìcheal MacNèill cò ris a bha an cunntas bheachd seo a' coimhead.

Air fhoillseachadh