Prosbaig air cumhachdan cìse

Fhuair Pàrlamaid na h-Alba bho Dhiciadain, cumhachd air bun-ìre na cìs-cosnaidh a stèidheachadh.

Mus do sgaoil a' Phàrlamaid, chaidh bhotadh an ìre a chumail far a bheil i an-dràsta.

Tha a' chùis air a bhith ga deasbad le na pàrtaidhean san iomart taghaidh a' leantainn.

Tha solais a' priobadh anns an aithris aig an fhear-naidheachd phoilitigeach againn, Mìcheal MacNèill.