Coimhearsnachdan eileanach, cìsean is foghlam

Le 4 seachdainean gu là an taghaidh, tha na ceannardan poilitigeach an Alba air a bhith trang ag iomairt.

Bha an SNP a' foillseachadh an cuid phlanaichean airson coimhearsnachdan eileanach.

'S ann air cìsean a bha na Làbaraich agus na Lib Deamaich a' bruidhinn.

Agus thog na Tòraidhean air na planaichean a th'acasan airson foghlam.